oplossingen

Biovergisting: betere opbrengst door toepassing van de ‘Hogen’ technology

Voor alle niet te vergassen afval is een nieuwe vergistingsprocedé ontwikkeld: Hogen Technology. Dit procedé maakt het mogelijk reststromen, zoals land-, tuin- en bosbouw, en huishoudelijke biomass als co-vergistingsmateriaal te gebruiken. Dit maakt het proces goedkoper en grondstoffen zijn ruim beschikbaar.

De technologie die wordt gebruikt is gericht op het afbreken van (harde) cellulose en bruinkool (de belangrijkste componenten in mest, grassen en hout).

De Hogen Technology heeft door een uitgekiend mengsel van de input (water, mest en reststromen) een hoger rendement dan de meer traditionele vergisters. De reststof wordt als meststof (biomest) verkocht voor toepassing in land- en tuinbouw.

Het proces met de ‘Hogen’-technologie is als volgt:

  Het verbrijzelen van de input tot de korte vezels met de ‘hydropulper’

  Hydrolyse om de cellulose membranen open te breken

  De plug-flow reactor met vier afzonderlijke zones met speciale bacteriën die de biomassa effectief omzetten in biogas

  Na het persen van het restmateriaal keert het water terug in het systeem en kunnen de droge stoffen (volledig reukloos) als meststof worden gebruikt

Een installatie voor de verwerking van 75.000 ton afval per jaar bij 8.000 productie uren levert een levert omgerekend circa 5 Mwh per uur op bij een gemiddelde samenstelling van de inpit.

Samengevat ontstaan er drie producten met een waarde, namelijk: groen gas, CO2, warmte en biomest.

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

zwaar vervuild water wordt schoon met de ‘leach buster’

De LeachBuster® is een innovatieve en state-of-the-art technologie die een breed scala aan afvalstromen met hoge vaste stoffen (tot 50% vaste stoffen) kan behandelen in vervuild water zonder de noodzaak van voorfiltratie of staging. Het systeem kan worden afgestemd op de inhoud om schone waterstromen te genereren met een breed spectrum van zuiverheid, afhankelijk van het gebruik van gerecycled water. Het LeachBuster® systeem is ook in staat om zware metalen, zoals arseen, selenium en dergelijke uit drinkwater te verwijderen. Tot 99% van het water kan uit de meeste afvalwaterstromen worden teruggewonnen voor hergebruik of terug naar het milieu. De resultaten met het LeachBuster® systeem overtreffen de overheidsmandaten voor de behandeling van hoge vaste/meervoudige vervuilende afvalstromen zoals ruw afvalwater, industrieel afvalwater, stortplaatspercolaat, vergistingsinstallaties of dierlijk afval. Het systeem maakt geen gebruik van chemicaliën en de geconcentreerde vaste stoffen kunnen op verschillende milieuvriendelijke manieren worden verwerkt.

Voordelen

  Afvalwater dat wordt omgezet in herbruikbaar water en hulpbronnen creëert een schoon milieu en biedt economische kansen

  Doordat de leach-buster decentraal, on-side, kan worden ingezet, levert het een aanzienlijke kostenbesparing op

  Aanzienlijke kostenbesparingen door het hergebruik van behandeld en gerecycled water

  Herwonnen materialen worden opgevangen voor hergebruik elders

  Behoud van de natuur door het behoud van water en het vermijden van nieuwe verontreinigende stoffen in onze natuurlijke hulpbronnen en gemeenschappen

geen schadelijke broeikasgas uitstoot d.m.v. co2 capture technologie

CO2-afvang en -opslag (internationaal afgekort met CCS van carbon capture and storage), ook wel koolstofcaptatie genoemd, is het afvangen en opslaan van kooldioxidegas vrijkomt bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen. Door het broeikasgas CO2 dat uit de verbranding van deze koolwaterstoffen ontstaat af te vangen en in reservoirs op te slaan komt die CO2 niet in de atmosfeer terecht.

Het afgevangen CO2 kan industrieel worden toegepast zoals o.a. in de olie-industrie en drankenfabrikanten. Hieronder ziet u een schets van verbeterde oliewinning uit gesteente met CO2 technologie.

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.