NiEuWS

‘Staatsteun in tijden van corona kan ook duurzaam’

7 april 2020

De coronapandemie dreigt de wereld in een economische recessie van formaat te storten. Nu overheden noodhulp uitrollen om bedrijven te redden, roepen politici en organisaties de regeringen op om duurzame voorwaarden aan deze staatssteun te stellen.

De menselijke en economische impact van het coronavirus lijkt nu al ongekend te worden. En net als tijdens de bankencrisis zo’n tien jaar geleden staan regeringen voor de keuze om de zwaarste financiële klappen voor bedrijven op te vangen met grootschalige investeringsprogramma’s.

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) roept regeringen wereldwijd op om de klimaatcrisis hierbij niet uit het oog te verliezen. Maak de noodhulp tijdens de coronacrisis daarom in de kern duurzaam, zegt directeur van het agentschap Fatih Birol.

Want hoewel het coronavirus een ongekende gezondheidscrisis teweegbrengt, zijn de effecten hiervan tijdelijk, aldus Birol. De dreiging van klimaatverandering blijft bestaan en vraagt erom dat we onze uitstoot nog dit decennium drastisch verlagen. Investeer daarom onder meer in wind, zon, waterstof en batterijen, dat stimuleert de economie én stelt de toekomst veilig, stelt de IEA-directeur.

Tweede golf investeringen moet duurzaam zijn

Europarlementariër van GroenLinks Bas Eickhout zegt dat als het stof na de eerste acute staatssteun is gaan liggen, we moeten overwegen hier duurzame voorwaarden aan te stellen. In Nederland is inmiddels een eerste noodpakket van 15 miljard euro uitgerold voor banen en economie. Deze noodhulp is nu vooral gericht op acute liquiditeitsproblemen. Terecht, vindt Eickhout.

“Dit gaat echt over een tweede, latere golf investeringen. Bij de auto-industrie kunnen er bijvoorbeeld voorwaarden gesteld worden voor schonere auto’s. Ook bij de bouwsector kunnen we kijken naar duurzame voorwaarden die tegelijk werkgelegenheid zullen creëren.”

Impact op klimaatdiscussie nu al te merken

Op de korte termijn schuift de coronacrisis initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan in elk geval op de lange baan. De voorbereidingen voor de klimaattop in Glasgow en Biodiversiteitstop in Kunming later dit jaar staan inmiddels al op losse schroeven. Hoogstwaarschijnlijk zullen beide toppen uitgesteld worden tot een later moment.

Klimaatsceptische politici roepen daarbij op om een einde te maken aan klimaatplannen en milieuregels op te schorten, zodat landen zich kunnen focussen op economisch herstel. De Tsjechische premier Andrej Babis wil bijvoorbeeld dat de Europa zijn Green Deal schrapt. En in de Verenigde Staten kondigde de Environmental Protection Agency (EPA) vanwege het coronavirus onlangs al een versoepeling aan voor uitstootregels.

Crisis kan stimulans geven aan duurzaamheid

“Je hoopt natuurlijk dat deze crisis niet groter wordt, ” zegt Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. “Maar een crisis van de huidige omvang biedt – zeker als deze nog groter wordt – uitzicht op fundamentele veranderingen ná de crisis.”

“Daarvoor moeten we slechts tien jaar terug, naar de bankencrisis. Deze leidde onder Obama (voormalig Amerikaans president, red.) tot een enorme stimulans aan investeringen in alternatieve energie, met name in zonne- en windenergie”, aldus de hoogleraar.

Ook Kramer ziet groene voorwaarden aan een latere golf staatssteun wel zitten en hoopt dat overheden hun klimaatdoelen in het achterhoofd houden bij het inrichten van de stimuleringspakketten.

Als dit gebeurt, is de luchtvaart volgens hem de sector die de meeste gevolgen zal ondervinden. Hij zal dan ook de ontwikkelingen hier scherp in de gaten houden.

“De luchtvaart is het schakelpunt tussen globalisering en de pandemie enerzijds en klimaat en energie anderzijds”, zegt hij. “Ik denk dat deze sector een windvaan zal zijn. Als hier na de crisis alles hetzelfde blijft, zou het me verbazen als er ergens anders nog iets verandert.”

 

Bron: NU.nl

Groene investeringen, juist in deze crisistijd

4 april 2020

Met investeringen in duurzaamheid kunnen we zowel de coronacrisis als klimaatverandering te lijf, aldus Annabel Broer en Bob Vermeent van de Jonge Democraten.

Door Annabel Broer en Bob Vermeent

Vanwege het coronavirus belanden we dit jaar in een diepe recessie, verwacht het Centraal Planbureau. De overheid zal de portemonnee moeten trekken om de economie weer vlot te trekken. Tegelijkertijd schuift het kabinet de aanpak van een andere crisis, de klimaatcrisis, op de lange baan. De presentatie van klimaatmaatregelen, gepland op 1 april, is uitgesteld.

Thierry Baudet stelde deze week in het Kamerdebat zelfs voor om alle dingen die niks met corona te maken hebben uit te stellen. Weinig verrassend noemde hij nadrukkelijk klimaatverandering en stikstof. Vervolgens kwam hij met voorstellen om de economie aan te jagen. Het een sluit het ander echter niet uit, integendeel. Investeer juist nu in een duurzame economie, bepleiten wij, Jonge Democraten.

Net als de coronacrisis is ook de klimaatcrisis een bedreiging voor de volksgezondheid. Het kabinet baseert zich bij de inperking van het virus op de adviezen van de wereldgezondsheidsorganisatie WHO. De WHO waarschuwt de wereld ook voor klimaatverandering. Die zal tussen 2030 en 2050 jaarlijks voor 250.000 extra doden wereldwijd zorgen. Minstens, want dit becijfert alleen het gevolg van ondervoeding, malaria, diarree en oververhitting.

Hoe kunnen we de gevolgen van deze gezondheidscrisis slim bestrijden?

De gezondheid in de toekomst kunnen we bevorderen door de economische gevolgen van de huidige gezondheidscrisis slim te bestrijden. We moeten kiezen voor investeringen die onze economie uit de coronarecessie helpen én een stap richting een duurzame maatschappij zetten. Op grote schaal kan de overheid de economie helpen door te investeren in openbaar vervoer, duurzame energieopwekking en groene oplaadpunten langs de weg, zoals waterstoftankstations en elektrische laadpalen.

Er zijn nu ook kansen voor aanpassingen in bedrijven en organisaties. Na de coronamaatregelen zullen er aanvullende steunpakketten moeten komen om bedrijven weer topfit te krijgen. Laten we deze pakketten toespitsen op de verduurzaming van bedrijven. Zo kan aan een steunpakket bijvoorbeeld een inspanningsverplichting worden gekoppeld voor het bereiken van een hoger percentage energiegebruik uit duurzame bronnen.

Dat de overheid, juist nu de vraag naar investeringen groot is, haar klimaatbeleid vooruit schuift, is onbegrijpelijk. We kunnen de oplossing voor vandaag ook de oplossing voor morgen maken.

Bron: Trouw

Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas

April 2020

Netbeheerders zijn niet van plan om hun gasleidingen op te geven. ,,Zonder gas krijgen we de helft van de huizen in Nederland op koude dagen niet warm. We hebben groen gas en waterstof nodig.’’

Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceer­der, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist

Han Slootweg, Directeur netstrategie Enexis Groep en hoogleraar Smart Grids TU Eindhoven

,,We gaan weliswaar van het aardgas, maar we kúnnen niet zonder gas’’, stelt Han Slootweg. Hij is directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis Groep en hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. Vooral in oudere woningen is het bijna onmogelijk om zonder cv-installatie een behaaglijk klimaat te scheppen, heeft Slootweg berekend. ,,Of je moet een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een 15 centimeter dikke isolatielaag. En dan nog zijn er koude dagen dat het niet lukt.’’

Huizen van voor 1980 zijn te slecht geïsoleerd om met een warmtepomp op temperatuur te krijgen, daar is stadsverwarming of gas nodig. Nieuwere huizen – vanaf het jaar 2000 – zijn prima elektrisch te verwarmen, die zijn goed geïsoleerd en de elektriciteitsnetten zijn er zwaarder uitgevoerd dan in oudere wijken. In dichtbebouwde stedelijke omgeving is een warmtenet een goede oplossing. ,,Maar 40 tot 50 procent van de woningen is wat ouder en ligt wat verder uit elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat een gasnet daar ook in de toekomst nodig blijft. Die woningen moeten goed geïsoleerd worden en een deel zal verwarmd moeten worden met een warmtepomp en stroom uit zonnepanelen. Maar het gas zal een aantal dagen per jaar echt nodig zijn.’’

‘We moeten van het gas af!’ is het motto in de klimaatdiscussie. Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin geloven niet dat het mogelijk is. Gas komt nu bij bijna 90 procent van de huizen binnen. Het gasleidingnetwerk staat nog voor miljarden euro’s op de balans en netbeheerder investeren nog steeds zwaar in gas. Enexis bijvoorbeeld besteedt dit jaar 228 miljoen euro aan onderhoud en vervanging van het gasnetwerk. Niet om tot in de eeuwigheid aardgas door te pompen, maar wel voor groen gas en op termijn waterstof.

,,Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceerder, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist. We hebben gassen nodig – ook in het toekomstige, duurzame energiesysteem.’’

Groen gas

Volgens de netbeheerders zijn groen gas en groen waterstof om huizen mee te verwarmen, de brandstoffen van de toekomst. Groen gas kan worden gemaakt uit biomassa, gft-afval of mest. Waterstof wordt nu doorgaans gemaakt uit aardolie, maar het is ook ‘groen’ te produceren door elektrolyse als de benodigde elektriciteit wordt opgewekt met windturbines en zonnepanelen. De netbeheerders vinden dat er veel meer aandacht moet komen voor de productie van deze twee gassen, want een groot deel van Nederland kan niet zonder

Bron: AD

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.