Welcome to a clean green world

KPP heeft als missie de toekomstige energiebehoefte in te vullen en het beperken van de invloed van het produceren en gebruiken van energie op ons klimaat tot een maximum te beperken met als grondstof de alom aanwezige afvalstromen. Hiermee pakken wij ook het wereldwijde afvalprobleem aan met de daarmee samenhangende vervuiling.

De missie van kpp energy & waste solutions

Onze wereld wordt geconfronteerd met een drietal uitdagingen op gebied van klimaat, afvalverwerking en energiebehoefte. Aan de ene kant willen we de klimaateffecten van ons energiegebruik indammen, maar aan de andere kant neemt de wereldwijde vraag naar energie toe door groeiende wereldbevolking en meer economische activiteit. De groeiende wereldbevolking en wereldeconomie leidt ook nog eens tot het produceren van meer afval. Afval dat in de meeste landen onverwerkt wordt gestort op milieubelastende vuilnisbelten of gewoon rondzwerft op land en in water. Daarnaast zijn er dankzij de land-, bos- en tuinbouw gigantische reststromen, die vaak ook onverwerkt op land blijven liggen of gewoon domweg verbrand worden, dat weer extra ongewenst CO2 uitstoot oplevert. Hetzelfde geldt ook voor het op land “opgeslagen” afval en land-, bos- en tuinbouw reststromen, die door rotting ook een basis zijn voor CO2 uitstoot. Maar ook spontane branden kunnen uitbreken, waardoor naast CO2 ook meerdere kwalijke stoffen in de atmosfeer komen, die milieu – en gezondheid bedreigend zijn.

In landen, zoals in Europa, waar al meer werk gemaakt is van het meer beheersbaar krijgen van de afvalstromen, o.a. via recyclen, blijft nog veel afval over, dat bijvoorbeeld nog steeds niet op een niet milieubelastende manier wordt verwerkt. Ook in Europa zijn nog veel afvalbelten te vinden of vindt verbranding plaats, voor bijvoorbeeld opwekking van energie, waar in de meeste gevallen middels ongewenste uitstoot van CO2 en andere gassen in de atmosfeer komen. Ook in Europa is sprake van een groeiende vraag naar energie. Niet zo zeer door economische groei, maar door politieke besluitvorming steeds minder fossiele brandstoffen in te zetten. Aan de ene kant noodzaak door uitputting fossiele bronnen en aan de andere kant de noodzaak de uitstoot van CO2 terug te brengen. Wat betreft dit laatste staan we pas aan het begin.

Zou het niet mooi zijn als er methoden zijn die zowel het afval opruimen, energie opwekken zonder dat dit leidt tot de ongewenste uitstoot en het milieu, vervuild land en water, schoon maakt. En dat resten van de afvalverwerking ook nog kunnen worden aangewend. Met andere woorden alle onderdelen van het afval worden hergebruikt in vormen van energie en nieuwe grondstoffen, zoals bio kunstmest.

KPP heeft een dergelijke configuratie ontwikkeld dankzij een jarenlange samenwerking met technische partners. Het betreft geavanceerde concepten op het gebied van vergisting, vergassing en water schoon maken. Op onze oplossingen pagina leest u hoe.

 

Wat levert het op?

  Schoon milieu

  Schone energie

  Betere volksgezondheid door beter leefmilieu

  Geen ongebruikte reststoffen (circulair)

  Verwerking/productieketen financieel rendabel

  Afval is grondstof en geen kostenpost meer

  Werkgelegenheid

  Klimaatdoelstellingen worden grijpbaar

Welk afval en welke reststromen worden als grondstof gebruikt?

  Huishoudelijk afval (consument en industrieel)*

  Landbouw

  Bosbouw

  Ziekenhuisafval

  Slachtafval

  Fecaliën

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.