disclaimer

De (inhoud van de) website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen in de juistheid, actualiteit en beschikbaarheid van de gegevens op de website onvolkomenheden voorkomen. KPP energy & waste solutions BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie en de eventuele onvolkomenheden daarin.

KPP energy & waste solutions BV behoudt alle rechten alle rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie. Hieronder wordt verstaan alle teksten, foto’s, logo’s en overig grafisch materiaal. Het is niet toegestaan teksten, foto’s, logo’s en overig grafisch materiaal op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPP energy & waste solutions BV.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van KPP energy & waste solutions BV.

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.