Wie is…

Paul Pollack

Paul is serial entrepreneur met een bancaire achtergrond (Rabobank) en heeft (bedrijfs)economie gestudeerd. Paul heeft een grote betrokkenheid bij innovatie op het gebied van afval en energie en is sinds 2013 actief betrokken en heeft zich ontwikkelt tot specialist in dit innovatieve vakgebied van KPP-ews.

Kenneth Zandvliet

Kenneth  is communicatiedeskundige en specialist op het gebied van “personal coaching”. Naast deze trainingen geeft de heer Zandvliet ook bedrijfsadviezen aangaande herstructurering en staat daarnaast bekend vanwege zijn integere kwaliteiten als consultant. Communicatie is in alles het sleutelwoord betreffende het vakgebied van Kenneth Zandvliet. Kenneth heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot het in zijn netwerk op de kaart zetten van de innovatieve technieken van KPP-ews.

Businesscase

Gezien de toepassingen streeft KPP een samenwerkingsverband met de lokale overheid na, die voor haar deelname de voor de operatie noodzakelijke activa, zoals bouwterreinen, en vergunningen inbrengt. Daarnaast draagt de lokale overheid zorg voor de betaling van de lokale arbeidskrachten, garandeert de afname van de geproduceerde energie tegen de over een te komen wholesale prijs, wanneer lokale energiemaatschappijen hier onvoldoende zekerheid voor kunnen geven en draagt bij aan de financiering van de installatie(s). De joint venture wordt gestructureerd via een lokale entiteit. KPP begeleidt de financiering, de bouw met haar partners en de exploitatie. Daarnaast heeft zij een opleidings- en communicatieprogramma met haar partners met betrekking tot de bouw, exploitatie, onderhoud en bevolking. Lokale bedrijven zullen worden ingeschakeld voor de bouw en onderhoud. Voorwaarde is dat deze bedrijven aan de technische en compliance eisen van KPP voldoen. Specifieke bouwprocessen zullen te allen tijde verzorgd worden door KPP’s Nederlandse partners. Hoe dit werkt leest u hieronder.

Organisatie

KPP is en netwerkorganisatie, die de leiding heeft bij het tot stand brengen van een opdracht en neemt deel in de operatie. Gezien de omvang van de operatie, zal telkens per opdracht een vaste projectleider vanuit KPP hieraan worden gekoppeld. Deze projectleider brengt tezamen met de lokale overheid en het KPP team de lokale situatie in kaart en stelt tezamen met deze overheid een projectplan op. KPP kan bij het opstellen van het projectplan advies laten uitbrengen bij haar vaste partners, zoals Adverio Engineering, Kon. Oosterhof Holman, GVP Energy, Ekwadraat en Evergreen (USA).

Voor de lokale aanbestedingen, projectmanagement en vergunningstraject wordt een lokale partij aangewezen, die tevens als gespreks- en uitvoeringspartner fungeert.

Wanneer u na lezen geïnteresseerd bent een project met KPP nader te onderzoeken, kunt u het contactformulier invullen. 

Paul Pollack

Paul is serial entrepreneur met een bancaire achtergrond (Rabobank) en heeft (bedrijfs)economie gestudeerd. Paul heeft een grote betrokkenheid bij innovatie op het gebied van afval en energie en is sinds 2013 actief betrokken en heeft zich ontwikkelt tot specialist in dit innovatieve vakgebied van KPP-ews.

Kenneth Zandvliet

Kenneth  is communicatiedeskundige en specialist op het gebied van “personal coaching”. Naast deze trainingen geeft de heer Zandvliet ook bedrijfsadviezen aangaande herstructurering en staat daarnaast bekend vanwege zijn integere kwaliteiten als consultant. Communicatie is in alles het sleutelwoord betreffende het vakgebied van Kenneth Zandvliet. Kenneth heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot het in zijn netwerk op de kaart zetten van de innovatieve technieken van KPP-ews.

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.