Wie is…

Paul Pollack

Paul is serial entrepreneur met een bancaire achtergrond (Rabobank) en heeft (bedrijfs)economie gestudeerd. Paul heeft een grote betrokkenheid bij innovatie op het gebied van afval en energie en is sinds 2013 actief betrokken en heeft zich ontwikkelt tot specialist in dit innovatieve vakgebied van KPP-ews.

Kenneth Zandvliet

Kenneth  is communicatiedeskundige en specialist op het gebied van “personal coaching”. Naast deze trainingen geeft de heer Zandvliet ook bedrijfsadviezen aangaande herstructurering en staat daarnaast bekend vanwege zijn integere kwaliteiten als consultant. Communicatie is in alles het sleutelwoord betreffende het vakgebied van Kenneth Zandvliet. Kenneth heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot het in zijn netwerk op de kaart zetten van de innovatieve technieken van KPP-ews.

Businesscase

Gezien de toepassingen streeft KPP een samenwerkingsverband met de lokale overheid na, die voor haar deelname de voor de operatie noodzakelijke activa, zoals bouwterreinen, en vergunningen inbrengt. Daarnaast draagt de lokale overheid zorg voor de betaling van de lokale arbeidskrachten, garandeert de afname van de geproduceerde energie tegen de over een te komen wholesale prijs, wanneer lokale energiemaatschappijen hier onvoldoende zekerheid voor kunnen geven en draagt bij aan de financiering van de installatie(s). De joint venture wordt gestructureerd via een lokale entiteit. KPP begeleidt de financiering, de bouw met haar partners en de exploitatie. Daarnaast heeft zij een opleidings- en communicatieprogramma met haar partners met betrekking tot de bouw, exploitatie, onderhoud en bevolking. Lokale bedrijven zullen worden ingeschakeld voor de bouw en onderhoud. Voorwaarde is dat deze bedrijven aan de technische en compliance eisen van KPP voldoen. Specifieke bouwprocessen zullen te allen tijde verzorgd worden door KPP’s Nederlandse partners. Hoe dit werkt leest u hieronder.

Organisatie

KPP is en netwerkorganisatie, die de leiding heeft bij het tot stand brengen van een opdracht en neemt deel in de operatie. Gezien de omvang van de operatie, zal telkens per opdracht een vaste projectleider vanuit KPP hieraan worden gekoppeld. Deze projectleider brengt tezamen met de lokale overheid en het KPP team de lokale situatie in kaart en stelt tezamen met deze overheid een projectplan op. KPP kan bij het opstellen van het projectplan advies laten uitbrengen bij haar vaste partners, zoals Adverio Engineering, Kon. Oosterhof Holman, GVP Energy, Ekwadraat en Evergreen (USA).

Voor de lokale aanbestedingen, projectmanagement en vergunningstraject wordt een lokale partij aangewezen, die tevens als gespreks- en uitvoeringspartner fungeert.

Wanneer u na lezen geïnteresseerd bent een project met KPP nader te onderzoeken, kunt u het contactformulier invullen. 

Paul Pollack

Paul is serial entrepreneur met een bancaire achtergrond (Rabobank) en heeft (bedrijfs)economie gestudeerd. Paul heeft een grote betrokkenheid bij innovatie op het gebied van afval en energie en is sinds 2013 actief betrokken en heeft zich ontwikkelt tot specialist in dit innovatieve vakgebied van KPP-ews.

Kenneth Zandvliet

Kenneth  is communicatiedeskundige en specialist op het gebied van “personal coaching”. Naast deze trainingen geeft de heer Zandvliet ook bedrijfsadviezen aangaande herstructurering en staat daarnaast bekend vanwege zijn integere kwaliteiten als consultant. Communicatie is in alles het sleutelwoord betreffende het vakgebied van Kenneth Zandvliet. Kenneth heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot het in zijn netwerk op de kaart zetten van de innovatieve technieken van KPP-ews.

Piet van der Hoop

Piet is al meer dan 25 jaar actief met innovaties op het gebied van afvalverwerking en duurzame energie. Piet heeft een groot internationaal netwerk opgebouwd van technische en financiële partners en is zodoende gekomen tot de high-tech oplossingen die KPP-ews biedt als antwoord op de wereldwijde vraag voor het oplossen klimaat, milieu en duurzame energievraagstukken.

Peter Fransz

Marketing- en communicatieman in hart en nieren, zowel in de food- als nonfood sector. Zijn carrière begon bij Ogilvy & Mather. Communiceren vanuit merkbeleving. Ook projecten in de circulaire economie zie ik als een merk! Op basis van gedegen onderzoek positioneer ik merken en projecten en help daarbij met de ontwikkeling waarbij de communicatiestrategie richting de consument een belangrijk onderdeel kan zijn. Door middel van (imago) campagnes die raken zet ik projecten op de kaart en creëren we nieuwe kansen. Zo blijft de groene wereld in beweging!

Nico Oegema

Nico Oegema is verantwoordelijk voor economische prognoses en haalbaarheidsstudies rond businessplannen, projecten en implementatie van nieuwe technologieën. Zijn professionele carrière begon in 1976 in Zweden, bij Eldon AB, waar hij industriële energietechnologie ontwikkelde en commercialiseerde voor de Nederlandse en Europese markt. Verder is hij actief als consultant voor business planning en informatica. Hij is lector financiëel management aan het onderwijsinstituut voor aannemers in de bouw. Hij ondersteunt politieke partijen op het gebied van duurzame energie en duurzame landbouw.

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.